Pneumatiky
 

Plechové disky
 
Akční zboží
Slevy až 70% na vybrané zboží z našeho eshop
Zařadili jsme pro Vás do prodeje Alu kola BARRACUDA, CORNICHE.
Tyto závodní kola ze Švýcarska kombinují klasický elegantní design a sportovní vzhled. Kola Chalange, Monza, Vegas, Le Mans a Arrows jsou synonymy pro vyjímečný auto tuning. Alu kola TZUNAMEE, KARIZMA, STARZZ, VOLTEC T6 a STILETTO ROSSO jsou etalonem autostylingu. V našich očích je individuální výraz vozu vyjádřením způsobu života.

Obchodní podmínky Pneulux.cz

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v eshopu Pneulux.cz, provozovatel Miroslav Šíma – Autovrakoviště Morava, Sladkovského 51, Olomouc, 78371, tel: +420 776 333 345, email: info@pneulux.cz
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.
 

Objednávka zboží

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí našeho E-shopu na adrese www.pneulux.cz. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, barva a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás budeme kontaktovat. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen nové zboží v perfektním stavu, mimo nákupu zboží v sekci bazar. 
Podmínkou pro naplnění platnosti Vaší objednávky je uvedení veškerých požadovaných údajů. Tzn. kompletní adresa a telefon. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, nebo při objednání exklusivního, méně dostupného nebo na zakázku objednaného zboží si prodávající vyhrazuje právo k úhradě finanční zálohy ze strany kupujícího a to až do výše 50% z kupní ceny. Na tuto částku Vám bude předem vystavena zálohová faktura. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.
 

Platební podmínky

Objednané zboží platí zákazník formou dobírky při dodání přepravní společností. Při  nestandardním nákupu nebo nákupu nad nad 35 000 Kč může prodávající požadovat zálohu ve výši 50 %. 
 

Doprava zboží

Přepravu zboží zajišťuje přepravce DPD DPD. Před rozvozem Vám řidič z přepravní společnosti zavolá a domluvíte si přesný čas předání zboží. Platba  probíhá v hotovosti v Kč  při předání zboží na Vaší adrese. Řidič Vám vydá potvrzení o přijetí částky. Platba probíhá v hotovosti při předání a zkontrolování zboží. U řidiče je možné platit kartou.
 

Osobní odběr

Autovrakoviště Morava
Sladkovského 51
Olomouc – Holice
78371
 
Email: info@pneulux.cz
Tel: +420 776 333 345
 
 

Ceník za přepravu zboží

Při objednání pneu / disků / zkompletovaného zboží je účtováno jednotné poštovné 350,-Kč s DPH za 1 zásilku (1 zásilka = 2ks pneu nebo 2ks plechových disků nebo 2ks v kompletu disk + pneu). V případě, že objednané zboží přesáhne částku  10 000,- Kč, je doprava zdarma. Poštovné do ostatních zemí Evropské unie je na dotaz.

Dodací lhůta

Dodací lhůta se pohybuje u většiny zboží od 1 do 2 týdnů. Pokud je zboží skladem v Olomouci dodací lhůta je 1 až 2 pracovní dny. U exklusivního zboží nebo u zboží objednaného na zakázku se dodací lhůta liší dle jednotlivých výrobců litých kol a pneumatik. V tomto případě Vám bude termín dodání ověřen a sdělen v co nejkratší možné době. Den před dodáním zboží budete e-mailem informování a v den dovozu si s řidičem upřesníte hodinu předání. 
 

Převzetí zásilky, reklamace

Zásilku doručenou dopravcem doporučujeme před převzetím důkladně zkontrolovat. V případě, že je zboží nebo obal na první pohled poškozen, sepište reklamační zápis. Zde uveďte místo poškození (např. odřené okraje ráfku). Pokud budete chtít reklamovat zboží zjevně poškozené přepravou a nebude vystaven Zápis o škodě, nebudeme moci takovouto reklamaci přijmout. Pokud zjistíte po rozbalení nepoškozeného obalu výrobní vadu, neprodleně, nejpozději však do tří dnů nás kontaktujte. Vadné nebo chybějící zboží se budeme snažit dodat v co nejkratším termínu. Dodavatel má lhůtu 30 dnů na vyřízení reklamace. Reklamace zasílejte na info@pneulux.cz, volejte na +420 776 333 345 nebo nás navštivte na adrese Sladkovského 51, Olomouc – Holice, Autovrakoviště Morava.
 

Záruka na zboží

Záruční doba je podle zákona stanovena v délce 24 měsíců. Reklamační doba začíná běžet dnem doručení reklamovaného zboží na naši adresu. Záruka se nevztahuje na zboží opotřebené běžným používáním, poškozené neodborným zacházením nebo neodbornou montáží. 
 

Odstoupení od smlouvy

Podle Občanského zákoníku č. 367/2000  má soukromá osoba právo zboží vrátit do 14 dnů od převzetí. Záruka platí pro zboží objednané přes internet. Kupní cena, nikoli dopravné, Vám bude vrácena po zaslání zboží zpět dodavateli na vlastní náklady v originálním obalu, nepoškozené s veškerými průvodními dokumenty a s příslušenstvím. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené a nesmí jevit znaky používání. Pokud se jedná o odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů dle novely Občanského zákoníku č. 367/2000, prodávajícímu vzniká nárok na úhradu poštovného, neboť se jedná o individuální službu "na míru", dle přání kupujícího. Poštovné nebude účtováno v případě chybně dodaného zboží, kdy chyba je na straně dodavatele.
Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od objednávky v případě, že objednané zboží se již nevyrábí, popř. nedováží nebo se výrazně změnila cena výrobku či byly neúplně či chybně vyplněny iniciály kupujícího. Ve všech těchto případech budete vyrozuměni o způsobu řešení. Kupující má právo odstoupit od objednávky (Kupní smlouvy) pouze před závazným potvrzením prodávajícímu. Závazným potvrzením se rozumí zaslání objednávky s Vašimi kontaktními údaji na email prodávajícímu, nebo po telefonické dohodě. Poté lze odstoupit jen v případě nesplněním podmínek dodání prodávajícím. V případě stornování objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající bude uplatňovat škodu zejména v případě nákupu zboží, které se muselo na přání zákazníka obstarat, nebo vyrobit. Koupě zboží, kde je konečným příjemcem podnikatel/firma se neřídí občanským zákoníkem, ale obchodním zákoníkem a v takovém případě nelze od kupní smlouvy odstoupit.
 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“).
Kupující uzavřením kupní smlouvy nebo vytvořením zákazníckého účtu souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a to za účelem uzavření této Smlouvy, doručení zboží, provozování informačního systému webové stránky, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 

Upozornění

Před reklamací plechových disků nebo pneumatik poničených v provozu vezměte prosím v úvahu, že stav našich silnic je někdy zcela nevyhovující a pro nenávratné poškození disků (ale i pneu) bohužel někdy stačí projet nepřiměřenou rychlostí jednu větší nerovnost (výtluk, propadlý kanál, obrubník, kámen nebo jiný předmět na silnici apod.) Míra zavinění se velmi špatně prokazuje a je zde problém určit do jaké míry může za poškození řidič, stav vozovky nebo kvalita disku (pneumatiky). I kvalitní disk nebo pneumatiku není problém na našich komunikacích poničit.
 
Veškeré údaje uváděné na stránkách www.pneulux.cz jsou nezávazné a podléhají potvrzení ze strany provozovatele. Obrázky nabízeného zboží jsou ilustrační. Provozovatel webu si vyhrazuje právo na změnu cen. V případě změny cen již objednaného zboží a ze strany prodávajícího potvrzené objednávky zboží má zákazník právo od kupní smlouvy odstoupit a bude mu vrácena zaplacená záloha.
 
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 30.9.2012 do odvolání.


Bazar alu kol

Bazar pneumatik